Tarot Online

Jak powstają diamenty? Historia klejnotów, które są pożądane na całym świecie

Diament (z łaciny: diamentum) oznacza „niezniszczalny”. Nazwa ta nawiązuje do wyjątkowej twardości minerału. Jak powstają diamenty? Co warto o nich wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

Jak powstają diamenty?

Diamenty to niezwykle twarde minerały. Mają one aż 10 punktów w skali twardości Mosha, co stanowi maksymalną możliwą wartość. To najbardziej twarda z występujących w przyrodzie substancji.

Jak powstają diamenty? Klejnoty te są zbudowane z czystego, utlenionego węgla. Ich miejsca występowania można podzielić na złoża pierwotne oraz złoża wtórne. Proces powstawania złóż diamentowych wciąż nie został w pełni poznany. Wiemy, że diamenty krystalizują z magmy wulkanicznej, na głębokościach wynoszących od 125 do nawet 400 metrów pod ziemią, pod ciśnieniem równym około 4,5 – 6 megapaskali (MPa). Do ich powstania konieczna jest temperatura wynosząca ponad 900 stopni Celsjusza.

Pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury dochodzi do krystalizacji węgla, a następnie diamenty są wypychane bliżej powierzchni razem z fragmentami skały, w której wykrystalizowały. Minerał ten występuje bardzo rzadko w przyrodzie, posiada właściwości półprzewodnikowe i dobrze przewodzi ciepło.

Jak powstają diamenty? Gdzie na świecie można znaleźć kopalnie diamentów?

Pojęciem diament możemy nazywać jedynie te klejnoty, które powstały w sposób naturalny. Diamenty, które zostały otrzymane na drodze syntezy (np. z węgla w postaci grafitu), mimo że posiadają one identyczne własności fizyczne i chemiczne, nazywane są syntetycznymi diamentami.

Aby diament mógł zostać wykorzystany w jubilerstwie, musi przejść obróbkę, polegającą na szlifowaniu. W wyniku takiej obróbki klejnot może się zmniejszyć nawet dwukrotnie. Oszlifowane diamenty to brylanty.

Na wartość diamentów wpływają cztery kryteria, jest to tzw. zasada 4C.

Są to:

  • Carat (masa),
  • Colour (barwa),
  • Clarity (czystość),
  • Cut (szlif kamienia).

Barwę diamentów określa się według skali CIBJO i skali GIA, poprzez porównanie ich z 7 kamieniami wzorcowymi. Do określania fluorescencji służą 3 kamienie wzorcowe, znajdujące się na wyposażeniu CIBJO – Międzynarodowej Konfederacji Jubilerstwa, Kamieni Szlachetnych i Złotnictwa.

Największe pierwotne złoża diamentów znajdują się w:

  • RPA,
  • Tanzanii,
  • Angoli,
  • Rosji,
  • Botswanie,
  • Australii

Wiodącym producentem kruszcu jest Namibia, a jedną z najsłynniejszych kopalń diamentów na świecie jest Kopalnia Diavik Diamond Mine, która znajduje się na wyspie na jeziorze Lac de Gras, około 300 km na północ od Yellowknife (Kanada).